Aangezien wij maximaal vijf titels per jaar uitgeven, zijn we uiterst kritisch. Uitgeverij GiST is uitsluitend geïnteresseerd in literair proza en in bijzondere gevallen non-fictie, door vijftigplussers. Bent u ervan overtuigd dat wij écht niet om uw potentiële bestseller heen kunnen, volg dan deze regels:

    Alle teksten in Times New Roman, 12 pts, regelafstand 1,5.

    Wacht vervolgens op een reactie onzerzijds, welke enkele weken tot maximaal twee maanden kan duren.