Uitgeverij GiST richt zich op auteurs van 50 jaar en ouder. Uitsluitend fictie en non-fictie. We zijn een kleine uitgeverij die zich beperkt tot vijf titels per jaar. U kunt uw werk ter beoordeling insturen. Wees kritisch: is uw werk goed genoeg? Tip: lees uw werk hardop, zonder afleiding door personen of geluiden/muziek. Dan hoort u de cadans in uw zinnen, het ritme. Onbewust bepaalt dat voor een groot deel de leeservaring van uw doelgroep. Tegen vergoeding van € 150,00 (exclusief 21% btw) geven we graag een leesverslag van 1 pagina over de eerste 50 pagina’s (maximaal 15.000 woorden, TimesNew Roman 12, interlinie 1,5) van uw manuscript. Aan de hand van verbetersuggesties in uw tekst wordt dit verslag met voorbeelden toegelicht.

Uitgeverij GiST is gevestigd in Delft. De uitgeverij bestaat sinds juli 2020 en is opgericht door Eus Wijnhoven, (educatief) uitgever sinds 1995.

Insturen manuscript

Aangezien wij maximaal vijf titels per jaar uitgeven, zijn we uiterst kritisch. Uitgeverij GiST is uitsluitend geïnteresseerd in literair proza en in bijzondere gevallen non-fictie, door vijftigplussers. Bent u ervan overtuigd dat wij écht niet om uw potentiële bestseller heen kunnen, volg dan deze regels:

Stuur de eerste vijftig pagina's van het manuscript in Word naar info@uitgeverijgist.nl. Uw bericht dient vergezeld te gaan van een proposal:
- (werk)titel;
- hoofdthema en eventuele subthema's;
- synopsis: beschrijving waar het boek over gaat in maximaal 100 woorden;
- outline: belangrijkste gebeurtenissen en personages;
- welke ontwikkeling maakt de protagonist door?
- doelgroep (u kunt niet specifiek genoeg zijn);
- waarom moet men dit boek kopen?

Alle teksten in Times New Roman, 12 pts, regelafstand 1,5.
Vermeld altijd uw naam, geboortejaar en adresgegevens.

Wacht vervolgens op een reactie onzerzijds, welke enkele weken tot maximaal twee maanden kan duren.